دسته: Zappa

Posted in December Rundown Godfather Godfather Coda Peter Dinklage slamdance Telluride Horrorshow Toxic Avenger Zappa

پدرخوانده III ، ویرایش مجدد ؛ Peter Dinklage، Toxic Avenger؛ زاپا زاپ شده

در گزارش اخبار فیلم امروز: آیا یک ویرایش جدید پدرخوانده قسمت سوم را بهبود می بخشد ؟؛ Peter Dinklage IS Avenger Toxic؛ و تحمیل حکم…

Continue Reading
Posted in Alex Winter feature Frank Zappa Glen Zipper Movie News Zappa

الکس وینتر کارگردان Zappa در مورد تاریخچه “بایگانی هار”

وقتی مدیر الکس زمستان و تهیه کننده Glen Zipper مستندی را در مورد آهنگساز مدرن و نماد راک Frank Zappa آغاز کرد ، اما قیمت…

Continue Reading