دسته: You Don’t Nomi

Posted in documentary feature Interviews Jeffrey McHale Showgirls You Don't Nomi

شما نامومی را نمی توانید در جاهایی که نمایش های دختران شکست می خورند موفق شوید (پادکست)

اگر سخاوتمندانه بودید دختران نشان می دهد، بمب بدنام Paul Verhoeven در سال 1995 درباره رقصنده ای به نام نومی مالون که آرزوی بازیگری در…

Continue Reading
Posted in Elizabeth Berkley Joe Eszterhas Movie News Paul Verhoeven Showgirls You Don't Nomi

آیا Showgirls بود … خوب؟ شما نومی دوباره یک بمب را بررسی نمی کنید

Showgirls ، به کارگردانی پل Verhoeven ، نوشته جو Eszterhas و با بازی پیشگام ذخیره شده توسط بل ستاره الیزابت برکلی ، غالباً به عنوان…

Continue Reading
Posted in Elizabeth Berkley Joe Eszterhas Movie News Paul Verhoeven Showgirls You Don't Nomi

آیا Showgirls بود … خوب؟ شما مرا نمی شناسید مجدداً یک بمب بدنام را بررسی می کنید

Showgirls ، به کارگردانی پل Verhoeven ، نوشته جو Eszterhas و با بازی پیشگام ذخیره شده توسط بل ستاره الیزابت برکلی ، غالباً به عنوان…

Continue Reading