دسته: WTF

Posted in 48 Hours Coming 2 America Eddie Murphy feature marc maron Movie News Saturday Night Live WTF

ادی مورفی توضیح می دهد که چرا او ستاره فیلم شد

ادی مورفی به سوالی در مورد آخرین قسمت مارک مارون پاسخ می دهد WTF که او را در اوایل زندگی حرفه ای خود شکار کرد:…

Continue Reading
Posted in david fincher feature Jodie Foster Mank marc maron Movie News Panic Room The Mauritanian WTF

مارون می گوید ، دیوید فینچر با مارک مارون مصاحبه طولانی کرد او از آزادی خودداری می کند

دیوید فینچر و مارک مارون یک مصاحبه دو ساعت و نیم برای Maron’s داشتند WTF مارک در آخرین قسمت خود گفت ، پادکست منتشر نخواهد…

Continue Reading