دسته: Wolfwalkers

Posted in animated feature feature hand-drawn animation Movie News Wolfwalkers

‘2D بدترین عبارت همیشه است.’

Wolfwalkers یک کار منحصر به فرد در انیمیشن است: اکثر این انیمیشن به صورت دستی ، یا بر روی کاغذ فیزیکی یا با استفاده از…

Continue Reading
Posted in Abraham Lincoln Anthony Hopkins hannibal lecter Movie News Roar Silence of the Lambs Trainspotting Wolfwalkers

Trainspotting 25 است؛ بازیگران هانیبال لکتر؛ غرش اشتباه بود

در خلاصه داستان اخبار فیلم امروز: اسکوایر در نظر می گیرد ترانزیستن یک “کلاسیک احساس خوب” ؛ برخی بحث ها درباره اخلاق هانیبال لکتر و…

Continue Reading