دسته: Winter 2021

Posted in Editing MLK/FBI Movie News Sam Pollard Winter 2021

مدیر و سردبیر MLK / FBI در ایجاد یک رابطه کاری مثمر ثمر

MLK / FBI ردیابی می کند که FBI چگونه مارتین لوتر کینگ جونیور را تحت نظر ج. ادگار هوور بررسی و آزار می دهد. هدف…

Continue Reading