دسته: Winona Ryder

Posted in Hannibal Mel Gibson Movie News Winona Ryder

خطاهای تئاتر Unmasked؛ مزیت Indie؛ هانیبال بیشتر؟

در اخبار امروز Rundown: نقدهای سخت درباره برنامه های بازگشایی سینماها؛ چرا فیلمسازان ایندی ممکن است سریعتر از استودیوها بکشند. و امید به بیشتر هانیبال….

Continue Reading