دسته: wheelchair

Posted in David Guillod feature Jim Cummings Movie News Quentin Tarantino Run wheelchair

Tarantino Mystery Women؛ 1 میلیون دلار ضربه محکم و ناگهانی مناظره را اجرا کنید

در خلاصه داستان اخبار فیلم امروز: اجرا کن تهیه کنندگان برای گرفتن بخشی از بازیگران جعل معلولیت را می گیرند. Snapchat میلیون ها دلار برای…

Continue Reading