دسته: wga

Posted in Captain America feature Free Music for Film Idris Elba Movie News wga

ادریس البا در مورد هشدارهای محتوا؛ موسیقی رایگان برای فیلم شما

در Rundown News News امروز: ادریس البا در مورد چگونگی پرداختن به تصاویر گذشته از نژاد پرستی روی صفحه؛ در اینجا موسیقی رایگان برای فیلم…

Continue Reading
Posted in feature Julian Sands Movie News Painted Bird Telluride UTA wga

اخبار فیلم: فیلم سازی چریکی در یک بیماری همه گیر؛ افکار تلورید؛ برنده شدن برای نویسندگان؟

در جمع بندی اخبار امروز فیلم: جشنواره فیلم نشویل بصورت آنلاین می گذرد. تلورید تازه لغو شده می خواهد ما راجع به وضعیت جهان فکر…

Continue Reading