دسته: We Summon the Darkness

Posted in Heavy Metal Parking Lot Movie News Podcasts We Summon the Darkness

تماشای “ما احضار تاریکی” پارکینگ فلزی سنگین “

Darknes را احضار می کنیمکارگردان مارک مایرز با تأیید این نکته که یکی از تأثیرات هیجان شیطان و وحشت شیطانی وی مستند مستعفی “پارکینگ سنگین…

Continue Reading
Posted in feature Interviews My Friend Dahmer Podcast Podcasts We Summon the Darkness

تاریکی را با کارگردان مارک مایرز (پادکست) احضار می کنیم

تاریکی را احضار می کنیم و دوست من دامردو آخرین فیلم کارگردان پرکار مارک مایرز ، که تقریباً برعکس قاتلان سریالی را تجربه می کند….

Continue Reading