دسته: Walter Mercado

Posted in a quiet place 2 God Movie News Mucho Mucho Amor New Mutants top gun: maverick Walter Mercado yes

موچو موچو آمور؛ جهش های جدید؛ درآمد بیشتری کسب کنید

در اخبار فیلم Rundown امروز: چگونه می توان پول بیشتری برای آن فیلمی که می خواهید بفروشید کسب کنید؛ تعداد زیادی از فیلم ها تاریخ…

Continue Reading
Posted in Aaron Lanton feature Keith Dennie Low Key podcast Mucho Mucho Amor Podcasts Walter Mercado

آیا والتر مرکادو با تلویزیون های مختلف متفاوت است؟

والتر مرکادو ، اخترشناس تلویزیون در مرکز شهر موچو موچو آمور ، حدود 40 دقیقه از فیلم مستند سؤال می شود که چرا او اینقدر…

Continue Reading