دسته: Vanilla Ice

Posted in batman Dave Franco Dune matrix Movie News sxsw Vanilla Ice

SXSW Fallout؛ 1988 در برابر 2020؛ یخ وانیل تجدید نظر شده است

اخبار فیلم: یک سند جدید نگاهی به رویاهای نابود شده فیلمسازان 2020 SXSW می اندازد. یک غوطه وری عمیق در مورد تغییر فیلم ها از…

Continue Reading
Posted in Bill & Ted; Blood Circus Dave Franco Helen Mirren Movie News Vanilla Ice

هلن میرن گذشته نگر؛ بیولوژیک یخ وانیلی؛ سیرک خون

در اخبار امروز Rundown: یک کارآزمایی هلن میرن به صورت گذشته نگر قبل از تولدش. دیو فرانکو است بستنی وانیلی؛ و ما داستان را دوباره…

Continue Reading
Posted in Dave Franco Movie News Vanilla Ice

دیو فرانکو برای پخش یخ وانیلی در بیوپیک آینده

دیو فرانکو یخی وانیلی را در یک بیوپیک برنامه ریزی شده بنام بازی خواهد کرد به اکثربا نام آلبوم دستیابی به موفقیت در رپر “Ice…

Continue Reading