دسته: Utah

Posted in Carol Bosley Crime of the Century Dr. Lynn Webster drug abuse hbo heroin Lifetree Pain Clinic Lynn Webster Movie News opioids OxyContin Roy Bosley Utah

دکتر لین وبستر از جنایت قرن HBO کیست؟

HBO دو بخشی است جنایت قرن مستند به ریشه های اپیدمی مواد مخدر – و نیروهای بازیگر که تا امروز ادامه می دهند – فرو…

Continue Reading
Posted in 2022 film festival in person Movie News park city sundance Utah

Sundance برای بازگشت حضوری و آنلاین در سال 2022

جشنواره فیلم ساندنس به صورت حضوری و همچنین آنلاین در سال 2022 بازگشت ، این جشنواره روز پنجشنبه اعلام شد ، در علامت دیگری از…

Continue Reading