دسته: Untouchables

Posted in Ennio Morricone feature Movie News Once Upon a Time in the West tom cruise Untouchables werner herzog

پاره کردن. Ennio Morricone؛ تام کروز ، بدون ضمانت؛ ورنر هرتسوگ

در اخبار امروز Rundown: Ennio Morricone ، یکی از بزرگترین آهنگسازان فیلم که تا به حال زندگی خواهد کرد ، از بین رفته است. بیایید…

Continue Reading