دسته: Unrest

Posted in Alysa Nahmias documentary grants grant applications institutional grant support Movie News Unrest

چه چیزی میخواهید بدانید

آلیسا ناهیمیاس یک کارگردان و تهیه کننده است که فیلم های آن مستند ها را شامل می شود بووهاوس جدید و فضاهای ناتمام. او همچنین…

Continue Reading