دسته: uncut gems

Posted in feature Movie News The Wanting Mare The Wretched uncut gems

موفقیت اسفبار؛ پشت مادی مایل

در اخبار فیلم امروز: چگونه فیلم جادوگر کوچک رنجور بزرگترین فیلم در آمریکا شد. آنچه باید درباره حماسه فانتزی جسورانه بدانید مادری که می خواست؛…

Continue Reading
Posted in Abel Tesfaye Adam Sandler feature Good Time Heaven Knows What main slider feature Movie News The Weeknd uncut gems

How Weeknd راه خود را به سنگهای ناخوشایند پیدا کرد

جاش و بنی صفدی سنگهای قیمتی ، اکنون در Netflix ، کپسول زمان منحصر به فرد سال 2012 است: کوین گارنت ، افسانه NBA ،…

Continue Reading