دسته: tron 3

Posted in Movie News tron tron 3 tron sequel tron: legacy

مدیر اجرایی دیزنی می گوید: Tron Sequel in the Works

دنباله دوم برای ترون مطابق با رئیس موسیقی و موسیقی متن والت دیزنی استودیو ، مایکل لیب. لایب اخبار را در یک قسمت از صفحه…

Continue Reading