دسته: Tommaso

Posted in Abel Ferrara bad lieutenant feature Movie News Things I've Learned as a Moviemaker Things Learned Tommaso

چیزهایی که من به عنوان Moviemaker یاد گرفته ام

8. هنگامی که من به مادرم گفتم که قصد شرکت در فیلمبرداری را دارم ، او به من گفت ، “قلب شکسته ای برای هر…

Continue Reading
Posted in Abel Ferrara feature Movie News Siberia Tommaso Willem Dafoe

Tommaso حاوی علائم تجاری Abel Ferrara of Car Anough

فیلمهای اخیر آبل فرارا رنج آثار کاملاً مشابه را کاوش نکرده اند ستوان بد: او پنج سال گذشته را صرفاً در ساخت مستندهای فرار و…

Continue Reading