دسته: Tom Clancy

Posted in Michael B. Jordan Movie News Stefano Sollima Tom Clancy Without Remorse

کارگردان بدون پشیمانی استفانو سولیما در مورد مدرنیزاسیون جان کلی

بدون پشیمانی استفانو سولیما ، کارگردان ، در تمام سکانس های اکشن فیلم ، نزدیک مایکل بی. جوردن است ، که تنها به دلیل درخواست…

Continue Reading