دسته: Toby Wallace

Posted in Danny Boyle Movie News Sex Pistols Steve Jones Toby Wallace

تپانچه جنسی استیو جونز ، 94 امین گیتاریست برتر ، برای دریافت مجموعه دنی بویل

دنی بویل کارگردانی خواهد کرد تپانچهاین شبکه اعلام کرد ، یک سری محدود FX شش اپیزودی با تمرکز بر گیتاریست Sex Pistols استیو جونز است….

Continue Reading
Posted in Babyteeth Ben Mendelsohn Eliza Scanlen Essie Davis Interviews Shannon Murphy Toby Wallace

مصاحبه شانون مورفی کارگردان Babyteeth (پادکست)

شانون مورفی برای اولین بازی خود هدف بلندپروازی داشت ، عزیزم: “من واقعاً می خواستم آن را به استخوان مردم وارد کند.” او موفق شد….

Continue Reading