دسته: Timothy Bottoms

Posted in feature Graham Greene Howling Wolf Productions Movie News Tar Tim Nuttall Timothy Bottoms

برای ساختن فیلم TAR ، ما به همان آهستگی حرکت کردیم ، خوب …

هارون ولف کارگردان ، بازیگر و نویسنده مستقر در لس آنجلس است که یکی از بنیانگذاران Howling Wolf Productions است. در این قطعه ، او…

Continue Reading