دسته: Things Learned

Posted in Abel Ferrara bad lieutenant feature Movie News Things I've Learned as a Moviemaker Things Learned Tommaso

چیزهایی که من به عنوان Moviemaker یاد گرفته ام

8. هنگامی که من به مادرم گفتم که قصد شرکت در فیلمبرداری را دارم ، او به من گفت ، “قلب شکسته ای برای هر…

Continue Reading