دسته: theatrical windows

Posted in Bret Easton Ellis Movie News Portrait of a Woman Quentin Tarantino theatrical windows Vanessa Kirby

معاملات کتاب تارانتینو؛ تریلر Pieces of a Woman؛ برت ایستون الیس

در گزارش اخبار فیلم امروز: کوئنتین تارانتینو فیلمی را به رمان و برت ایستون الیس یک رمان را به پادکست تبدیل می کند. همچنین ،…

Continue Reading