دسته: The Wretched

Posted in Becky California film daughters of the dust Movie News movie news; black panthers The Wretched

رهنمودهای فیلمبرداری؛ معیار زندگی سیاه؛ بکی

در اخبار امروز Rundown: بسیاری از فیلم های کالیفرنیا می توانند جمعه از سر گرفته شوند. معیار رایگان فیلم از فیلم های مربوط به زندگی…

Continue Reading
Posted in feature Movie News The Wanting Mare The Wretched uncut gems

موفقیت اسفبار؛ پشت مادی مایل

در اخبار فیلم امروز: چگونه فیلم جادوگر کوچک رنجور بزرگترین فیلم در آمریکا شد. آنچه باید درباره حماسه فانتزی جسورانه بدانید مادری که می خواست؛…

Continue Reading