دسته: The White Tiger

Posted in Adarsh Gourav feature Movie News Priyanka Chopra Jonas Ramin Bahrani The White Tiger

پریانکا چوپرا جوناس یادداشت های رامین بحرانی را نادیده گرفت

پریانکا چوپرا جوناس نقش Pinky Madam را در این فیلم تضمین کرد ببر سفید با نادیده گرفتن آنچه رامین بحرانی کارگردان در یک جلسه انتخاب…

Continue Reading
Posted in feature Movie News Ramin Bahrani The White Tiger Zal Batmanglij

رامین بحرانی کارگردان ببر سفید در زمان انتخاب بازیگران از فیلمنامه خارج شد

رامین بحرانی و آراویند آدیگا در اواخر دهه 90 با هم در دانشگاه کلمبیا حضور یافتند و چند سال پس از دانشگاه ، آدیگا شروع…

Continue Reading
Posted in feature Movie News Ramin Bahrani The White Tiger Zal Batmanglij

رامین بحرانی کارگردان ببر سفید در زمان انتخاب بازیگران از فیلمنامه خارج شد

رامین بحرانی و آراویند آدیگا در اواخر دهه 90 با هم در دانشگاه کلمبیا حضور یافتند و چند سال پس از دانشگاه ، آدیگا شروع…

Continue Reading