دسته: The United States vs. Billie Holiday

Posted in Andra Day Billie Holiday feature lee daniels Movie News The United States vs. Billie Holiday

تاریخچه معروف ترین آهنگ اعتراض آمیز Billie Holiday

تک آهنگ معروف Billie Holiday در سال 1939 عجیب میوه، که تصویری شگفت انگیز از لینچ سیاه پوستان آمریکایی را در ایالات متحده ترسیم می…

Continue Reading