دسته: The Queen’s Gambit

Posted in Allan Scott Allan Shiach Anya Taylor-Joy Heath Ledger Movie News Scott Frank The Queen's Gambit

هیت لجر تقریباً البیت پیج ملکه را ساخت

هیت لجر آرزوی ساخت آن را داشت Queen’s Gambit قبل از مرگ او در سال 2008 – و الن پیج را در نقش اصلی تصور…

Continue Reading
Posted in Chicago Way Come Play His House Johnny Depp November Rundown sean connery The Queen's Gambit

هیت لجر تقریباً ساخته شده از ملکه ملکه ؛ دپ ضرر می کند؛ راه شیکاگو

در خلاصه داستان اخبار فیلم امروز: جانی دپ یک دادخواست را به دلیل عنوانی که او را “همسر کتک” خوانده بود ، از دست داد….

Continue Reading