دسته: The Painted Bird

Posted in feature Movie News Sound design The Painted Bird Václav Marhoul

Václav Marhoul و پاول Rejholec در طراحی صدا The Painted Bird’s Sound

پرنده نقاشی شده پسری از یک کشور بی نام را از طریق ادیسه ظلم به جنگ جهانی دوم دنبال می کند. از یک گویش Interslavic…

Continue Reading
Posted in feature Julian Sands Movie News Petr Kotlar The Painted Bird

چرخش وحشتناک Julian Sands را در این کلیپ تماشا کنید

“من به سمت جذب شدم نقاشی شده پرنده جولیان ساندز می گوید ، بخاطر بی پروایی ، آشکار اما نهایتا بازنگری تحمل استقامت انسان ،…

Continue Reading