دسته: The Lost Pirate Kingdom

Posted in Anne Bonny mary reed Movie News The Lost Pirate Kingdom

آنچه شما باید در مورد زن دزد دریایی ایرلندی آن بانی بدانید اینجاست

اگر Netflix را دیده اید پادشاهی دزدان دریایی گمشده سری ، ممکن است برای اطلاعات بیشتر در مورد آن بانی ، زن دزد دریایی ایرلندی…

Continue Reading
Posted in Coming 2 America Snyder cut The Lost Pirate Kingdom The Rundown Tina Turner Varsity Blues

تینا ترنر به عقب نگاه می کند یک داستان عشق دزدان دریایی ؛ Let’s Talk Coming 2 America

در گزارش اخبار فیلم امروز: تینا ترنر داستان خود را تعریف می کند ؛ یک دزد دریایی جوان عاشق ؛ آ آمدن 2 آمریکا گفتگو؛…

Continue Reading
Posted in Black Sam Bellamy Goody Hallett Mary Hallett Movie News Netflix pirate Sam Bellamy Samuel Bellamy The Lost Pirate Kingdom

داستان افسانه ای عشق بلک سام بلامی و ‘گودی’ هالت

Netflix پادشاهی دزدان دریایی گمشده این مجموعه تاریخ بسیاری از دزدان دریایی معروف عصر طلایی دزدی دریایی را بازیابی می کند. در میان آنها ساموئل…

Continue Reading