دسته: The Last Black Man in San Francisco

Posted in Joe Talbot Miami Film Festival Movie News The Last Black Man in San Francisco

درسهایی از آخرین مرد سیاه پوست مدیر کارگردان سان سانفرانسیسکو ، جو تالبوت

جو تالبوت نویسنده-کارگردان پشت برنده ساندنس است آخرین مرد سیاه پوست در سانفرانسیسکو، که بهترین دوست دوران کودکی وی جیمی ناموفق است. این نکات مشاوره…

Continue Reading