دسته: The Glorias

Posted in Alicia Vikander Dolores Huerta Gloria Steinem Julia Taymor Julianne Moore Podcasts The Glorias

جولی تیمور در مورد گلوریاها و روشهای ظریف سقط جنین

گلوریا، مقاله جدید گلوریا استینم از جولی تیمور ، رویکردی تقریباً تکان دهنده به سقط جنین دارد: هیچ چیز قطبی نیست. هیچ کس شیطان پرست…

Continue Reading