دسته: The Farewell

Posted in feature Lulu Wang Miami Film Festival Movie News The Farewell

درسهایی از کارگردان وداع لولو وانگ در جشنواره فیلم میامی

لولو وانگ نویسنده-کارگردان پشت است وداع، که از یک زن چینی آمریکایی پیروی می کند و به وطن خانواده خود بازگشت تا از مادر بزرگ…

Continue Reading