دسته: The Eternals

Posted in Chloé Zhao feature Frances McDormand Movie News Nomadland The Eternals

Frances McDormand در فیلم New Chloe Zhao

Nomadland ، فیلم جدید کارگردان The Rider ، Chloe Zhao ، برنده اسکار ، Frances McDormand را به عنوان زنی دنبال می کند که پس…

Continue Reading