دسته: The Card Counter

Posted in Cannes film market Covid-19 Movie News Oscar Isaac Paul Schrader The Card Counter Willem Dafoe

شمارنده کارت تریلر Paul Schrader Oscar Isaac به ویژگی های تمرکز می رود

Focus Features تریلر انتقام جویی Paul Schrader را به دست آورد کارت شمارنده خارج از بازار مجازی کن. نویسنده و کارگردانی شرودر ، کارت شمارنده…

Continue Reading