دسته: The Black List

Posted in Amanda Idoko Anthony Hopkins Breaking News in Yuba County Florian Zeller Golden Globes The Black List The Rundown

تسخیر لیست سیاه ؛ Allen v. Farrow Escalates؛ گلدن گلوب برنده می شود

در فیلم اخبار فیلم امروز: برندگان گلدن گلوب ؛ آنتونی هاپکینز یکی از بهترین بازی های خود را در یک آپارتمان ارائه می دهد. آلن…

Continue Reading
Posted in Asia Kate Dillon bigotry pass gone with the wind Movie News The Black List

بینش لیست سیاه؛ رفته رفته با وزش باد. 3 ایده خوب

در اخبار رده بندی شده امروز: قبل از ارسال به لیست سیاه این را بخوانید؛ ژانر فیلم کم فروش ترین؛ این بر باد رفته همه…

Continue Reading