دسته: thank you for smoking

Posted in Anthony Fauci elizabeth olsen Elon Musk Movie News Paul Bettany Tanya Roberts thank you for smoking WandaVision

پیش بینی تئاتر فاوسی ؛ ایلان ماسک ، تهیه کننده فیلم ؛ WandaVision

در گزارش اخبار فیلم امروز: وضعیت تانیا رابرتز ؛ دکتر فاوسی به ما می گوید چه موقع می توانیم برویم یک فیلم ببینیم. آن زمان…

Continue Reading