دسته: thailand

Posted in Bangkok BBC Bikini Killer Charles Sobhraj India Marie-Andrée Leclerc Movie News Netflix thailand The Serpent

زندگی واقعی ماری-آندری لکلرک اکنون کجاست؟

Netflix و BBC One’s مار داستان واقعی قاتل محکوم چارلز صبحراج و دوست دخترش ، ماری-آندره لکلرک را روایت می کند. Leclerc در زندگی واقعی…

Continue Reading
Posted in Bangkok BBC Bikini Killer Charles Sobhraj India Marie-Andrée Leclerc Movie News Netflix thailand The Serpent

زندگی واقعی ماری-آندری لکلرک اکنون کجاست؟

ماری-آندره لکلرک دوست دختر قاتل مشهور چارلز صبحراج بود ، همچنین به عنوان “قاتل بیکینی” – یا “مار” شناخته می شود ، جایی که سریال…

Continue Reading
Posted in commercial fishing fishing forced labor Movie News Netflix Seaspiracy slavery thailand

Seaspiracy در صنعت ماهیگیری تجاری کار برده ای را نشان می دهد

مستند جدید Netflix دریانوردی حاوی اطلاعات وحشتناک بیش از حد درباره آنچه انسانها برای از بین بردن زندگی دریایی – و به نوبه خود ،…

Continue Reading