دسته: Texas Chainsaw Massacre

Posted in Allan Rich ammonite feature John Carpenter Kurt Russell Movie News Streethawk Supertrain Texas Chainsaw Massacre the thing You Must Remember This

راه اندازی مجدد Thing؛ مشکلات اره برقی تگزاس؛ جوایز Go Gender-Neutral

در Rundown اخبار فیلم امروز: چیز راه اندازی مجدد امیدوارم در حال پیشرفت بهتر از جدید باشد کشتار اره برقی تگزاس؛ نمایه ای از کارینا…

Continue Reading