دسته: Test Pattern

Posted in Flash Forward Movie News Shatara Michelle Ford Test Pattern

شاتارا میشل فورد با رد راه های قدیمی الگوی آزمایشی ساخت

شاتارا میشل فورد به یاد می آورد که در تماشاگران جشنواره فیلم نیواورلئان 2019 نشسته بود و منتظر بود ببیند آیا فیلم او ، الگوی…

Continue Reading