دسته: Tenet sound

Posted in can you afford a train John Boyega Movie News Star Wars Tenet sound Venice

جان بویگا جنگ ستارگان را در مسابقه انتقاد می کند. Tenet Sound Mix سوال شد

جان بویگا جدید را می گوید جنگ ستارگان سه گانه شخصیت او را به نفع شخصیت های سفید به کناری سوق داد. ونیز تلاش می…

Continue Reading