دسته: Telluride

Posted in feature Julian Sands Movie News Painted Bird Telluride UTA wga

اخبار فیلم: فیلم سازی چریکی در یک بیماری همه گیر؛ افکار تلورید؛ برنده شدن برای نویسندگان؟

در جمع بندی اخبار امروز فیلم: جشنواره فیلم نشویل بصورت آنلاین می گذرد. تلورید تازه لغو شده می خواهد ما راجع به وضعیت جهان فکر…

Continue Reading