دسته: Tara Miele

Posted in Ashley Spillers Beatles Chris Doubek David Shields John Lennon LA Film Critics Movie News Nick Toti Peter Jackson Rachel Kempf Small Axe Steve McQueen Tara Miele Wander Darkly

میلیارد ها سالن برای تئاترهای کوچک دکتر پیتر جکسون بیتلز با جهنم مصاحبه کنید

در گزارش اخبار فیلم امروز: امید به تئاترهای کوچک ، منتقدان تحریک کننده از یک مجموعه پنج قسمتی “بهترین فیلم” نام می برند و پیتر…

Continue Reading
Posted in Diego Luna feature Movie News Podcasts sienna miller Tara Miele Wander Darkly

Wander Darkly کارگردان Tara Miele تصادف اتومبیل را به الهام تبدیل کرد

سرگردان تاریکی کارگردان Tara Miele و شوهرش از یک شب ملاقات به خانه می رفتند که دچار سانحه وحشتناک رانندگی شدند که الهام بخش فیلم…

Continue Reading