دسته: Tabitha Jackson

Posted in 2021 Sundance Film Festival Gina Duncan Keri Putnam Movie News sundance Tabitha Jackson

تابیتا جکسون مدیر جشنواره فیلم ساندنس در روز افتتاحیه: “انرژی – این همان جشنواره ای است.”

تابیتا جکسون مدیر جشنواره فیلم ساندنس می گوید حتی اگر امسال جشنواره نتواند حضوری باشد ، این رویداد می تواند مهمترین قسمت ساندنس را نیز…

Continue Reading