دسته: Superman IV

Posted in DTF feature Justice League; The Industry metropolitan Movie News Superman IV

Superman IV چگونه شکست خورد؛ متروپولیتن در 30؛ ویدئو DTF

در گزارش اخبار فیلم امروز: چگونه سوپرمن چهارم، فیلمی که در آن مورگان فریمن ظاهر نمی شود ، مورگان فریمن را به یک ستاره تبدیل…

Continue Reading
Posted in Christopher Reeve Morgan Freeman Movie News Street Smart Superman IV

Superman IV چگونه به تبدیل شدن مورگان فریمن به یک ستاره کمک کرد (پادکست)

در سال 1987 ، کریستوفر ریو برای بازنشستگی از سوپرمن بازگشت سوپرمن IV: تلاش برای صلح – فیلمی که به عنوان یک فاجعه شناخته شد….

Continue Reading