دسته: Suntan

Posted in camera kit Cinematography Monday Movie News Suntan What's in Your Kit

فیلمبردار دوشنبه ما را به کیت دوربین خود می برد

دوشنبه یک داستان عاشقانه در نگاه اول است که از تابستان داغ یونان آغاز می شود ، ما را از مهمانی های دیوانه وار شهری…

Continue Reading