دسته: Sunita Mani

Posted in Brian Tyree Henry feature Laura Klein Movie News Sunita Mani The Outside Story

عکسبرداری در پشت بام سخت است

فکر می کردم دارم فیلم راحتی می سازم. داستان بیرون در مورد سرنوشت است که قهرمان ما (با بازی برایان تیری هنری) پس از اینکه…

Continue Reading