دسته: Succession

Posted in elizabeth olsen Lizzie Borden Lizzie Olsen Movie News Shiv So I Married an Axe Murderer Succession

لیزی اولسن با لیزی بوردن دیدار می کند. ریخته گری جانشین؛ ABQ صعودی

الیزابت اولسن در نقش یک قاتل متهم به تبر بازی خواهد کرد. الكساندر اسكارسگارد می پیوندد جانشینی به عنوان یک مرد تکنولوژی تهاجمی. برایان تایری…

Continue Reading
Posted in Adam McKay Anchorman basketball Death at the Wing Don't Look Up Jennifer Lawrence Jerry West Len Bias Leonardo DiCaprio Movie News nba Ricky Berry Step Brothers Succession

آدام مک کی بررسی مرگ قهرمانان NBA در مرگ در بال

آدام مک کی با عشق به بسکتبال حرفه ای بزرگ شد. اما حتی وقتی NBA در دهه های 1980 و 90 شروع به محبوبیت منفجر…

Continue Reading