دسته: stimulus

Posted in feature Movie News stimulus theaters

بسته محرک شامل میلیارد ها سالن برای مبارزه با تئاترها است

معامله محرک 900 میلیارد دلاری که روز یکشنبه در کنگره منعقد شد شامل تقریباً 15 میلیارد دلار کمک برای سالنهای سینما ، مکانهای زنده و…

Continue Reading