دسته: South East European Film Festival

Posted in Beem film festivals Industry Panel Movie News South East European Film Festival Streaming Platforms Streaming Services

پانل جشنواره فیلم های جنوب شرقی اروپا مختلط آینده است

آینده توزیع تئاتر ، سیستم استودیو و غول های جریان ساز چه آینده ای دارد؟ پانلی از افراد داخلی در جشنواره فیلم جنوب شرقی اروپا…

Continue Reading