دسته: Siberia

Posted in Abel Ferrara feature Movie News Siberia Tommaso Willem Dafoe

Tommaso حاوی علائم تجاری Abel Ferrara of Car Anough

فیلمهای اخیر آبل فرارا رنج آثار کاملاً مشابه را کاوش نکرده اند ستوان بد: او پنج سال گذشته را صرفاً در ساخت مستندهای فرار و…

Continue Reading