دسته: Screenwriters Lab

Posted in David Nugent HamptonsFilm Movie News Screenwriters Lab

چگونه HamptonsFilm گرفت آزمایشگاه فیلمنامه نویسان خود را به طور واقعی Fireside

دیوید نگینت ، کارگردان هنری HamptonsFilm ، در قطعه زیر توضیح می دهد که چگونه سازمان فیلم های غیرانتفاعی آزمایشگاه فیلمنامه نویسان مشهور خود را…

Continue Reading